EasyBlog

This is some blog description about this site

Subscribe to feed Viewing entries tagged jeansy damskie

Jeansy damskie rurki z wysokim stanem ten model spodni lubi podobno ka?dy

Posted by MoseScott294
MoseScott294
MoseScott294 has not set their biography yet
User is currently offline
on Sunday, 24 June 2018
in Moda

spodnie damskie d?insy z wysokim stanemNie tak dawno jeszcze, niewiele kobiet by?o tak ?mia?ych a?eby nosi? spodnie. Co dzisiaj zdaje si? to ca?kowicie zwyczajne, jakby damskie spodnie by?y od zawsze. Historia noszenia spodni przez damy, pierwotnie nie mia?a nic wspólnego z mod?, ubiera?y je damy wspieraj?ce swoich m??czyzn podczas pracy w polu oraz pasterstwie. Na dodatek za eksperymenty ze strojem cz?stokro? grozi?y damom srogie kary. Spodnie okaza?y si? kapitalnym elementem w walce o równouprawnienie kobiet, tote? zacz??y by? stosowane nie pr?dzej ni? ok. po?owy XIX w. kiedy do g?osu pocz??y dochodzi? feministki. Walczy?y one o skasowanie restrykcji traktuj?cych stroju kobiecego, zach?ca?y panie do noszenia spodni oraz skracania spódnic. Od nazwiska jednej z aktywistek pozosta? nazwany model spodni "Bloomers", to znaczy szerokie, bufiaste spodnie, które zw??a?y si? przy kostkach. Z czasem spodnie pocz??y dostawa? aprobat? jako fragment przyodziewku sportowego. Stopniowo kobiece spodnie pocz??y wst?powa? oficjalnie na salony a równie? ulice najwi?kszych miast jak chocia?by Pary?. Wci?? pomimo tego przewa?nie by?o to wy?miewane ni? rozwa?ane jako nowy trend w damskiej modzie.
Prawdziw? rewolucj? w ?wiecie mody zawdzi?czamy Coco Chanel, która opracowa?a spodnie z wysokim stanem, które mia?y by? elementem stroju rekreacyjnego dam. Typ ten zosta? do dzisiaj nadzwyczaj modny. Zarówno w?ród m?odych dziewczyn jak i doros?ych kobiet popularne s? wspó?cze?nie przyk?adowo spodnie jeansowe z wysokim stanem. W nast?pnej kolejno?ci znana gwiazda kina Katharine Hepburn, która uwa?a?a spodnie za {najwygodniejszy|najbardziej komfortowy|najbardziej wygodny) ubiór, rozpropagowa?a szerokie spodnie z wysokim stanem, do tego na ogó? zak?ada?a m?sk? koszul? a równie? masywne buty. Pojawienie si? jeansowych spodni damskich by?o ostatnim elementem w historii wst?powania spodni do kobiecej mody. Od tej pory panie nosi? spodnie wsz?dzie, do pracy czy na przyj?cia. Kreatorzy mody coraz ch?tniej szyli spodnie dla kobiet, wprowadzaj?c raz za razem nowe, przyci?gaj?ce fasony i dodaj?c do nich nowe szczegó?y. Zaistnia?y szerokie d?insy damskie tak zwane dzwony, które pó?niej damy zamieni?y na w?skie rurki. D?insowe spodnie damskie zacz??y by? ??czone z gustownymi butami czy te? marynarkami, jeansowe spodnie damskie zacz??y by? noszone codziennie.

Hits: 343 0 Comments
0 votes
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon