EasyBlog

This is some blog description about this site

Nowo?ci motoryzacyjne

Posted by epapobeh
epapobeh
epapobeh has not set their biography yet
User is currently offline
on Thursday, 24 October 2013 in Uncategorized

Prace nad modelem Q45 zacz??y si? w zdrowej tajemnicy jesieni? 1986 r. In?ynierowie i projektanci ci?gn?li za dzia?anie opracowa? od druga najbardziej warto?ciowy model, jaki wida? wymarzy? sobie ró?ny klient

?eby zdefiniowa? luksus, styli?ci Infiniti odwiedzili najdro?sze hotele, ekskluzywne sklepy, podpatrywali równie? rozwi?zania praktyczne w jachtach, i chocia?by w samolotach. Po dwóch latach wczesne luksusowe Infiniti by?o zako?czone, w 1988 r. Q45 pokazano dilerom, oraz z listopada 1989 r. zacz??a si? sprzeda? w wybranych 51 punktach na obszarze USA. Zobaczicie jak je?dzi pierwszy model Infiniti. Portal motoryzacyjny

0 votes
Tags: 1
epapobeh has not set their biography yet

Comments

Please login first in order for you to submit comments
Facebook Icon
You Tube Icon
Joel Gillis Linked In Icon